A single conversation with a wise man is better than ten years of study.
~ Chinese Proverb ~

CANCELLED (Polish) Przyśpiesz czas ładowania swojej webaplikacji

Łukasz Baran

W prezentacji pokażę praktyczne metody poprawy czasu ładowania webaplikacji zarówno w wydaniu full site, jak i mobile. Omówię proces ładowania różnych zasobów w przeglądarce. Opiszę jak organizować zasoby na stronie, aby ładowały się szybciej. Opowiem o ograniczeniach protokołu HTTP jak i niższej warstwy TCP i jak sobie z nimi radzić. Pokażę z jakich narzędzi korzystać do weryfikacji wydajności webaplikacji po stronie przeglądarki.

More talks