A single conversation with a wise man is better than ten years of study.
~ Chinese Proverb ~

(Polish) Mapowanie relacyjno-obiektowe prawdziwych obiektów - rzecz o obiektach, strukurach, procedurach i funkcjach

Sławek Sobótka

Download slides

Który z trzech sposobów blokowania optymistyczne zastosować? Kiedy używać Lazy Loadingu a kiedy nie? Kiedy używać operacji kaskadowych a kiedy nie? Kiedy encja powinna zawierać w sobie referencję do innej encji a kiedy nie? W których miejscach w systemie stosować JPA a kiedy nie?

Każdy ekspert odpowie na te pytania: ""to zależy"".

Podczas prezentacji będę chciał pokazać Wam, że to wcale nie zależy. Jeżeli modelujesz obiektowo to odpowiedzi są jasne, klarowne i jednoznaczne.

A oprócz tego wrócimy do podstaw (bo podstawy są najtrudniejsze i czas na nie przychodzi dopiero gdy osiągniesz poziom ekspercki) i zastanowimy się kiedy używać obiektów (i zasad CqS, SOLID, GRASP), kiedy struktur danych, kiedy procedur (a'la Turbo Pascal) a kiedy funkcji.

More talks