A single conversation with a wise man is better than ten years of study.
~ Chinese Proverb ~

(Polish) Changing the mindset

Piotr Wyczesany

Odkąd skończyliśmy studia, jesteśmy uczeni aby najpierw przygotować schemat danych, a następnie bazując na nim, stworzyć serwisy odpowiedzialne za logikę biznesową. Jakimś sposobem przekraczając próg pierwszej poważnej pracy zapominamy o zajęciach z Projektowania Obiektowego, gdzie najważniejszy był model. Czas spojrzeć wstecz i przypomnieć sobie o tych zasadach - oczywiście podrasowanych i zahartowanych w ogniu wysoce skalowalnych systemów.

W ramach prezentacji przedstawię na początek klasyczne podejście oparte na anemicznych encjach i serwisach, a następnie rozbuduję je, wprowadzając słuchaczy kolejno w podstawy zagadnienia modelowania złożonych dziedzin biznesowych, podziału modelu według odpowiedzialności, definiowania zdarzeń biznesowych, a na końcu zmiany możliwości persystencji danych. Na każdym stopniu zaprezentuję jak zmienia się model, jakie jego cechy zostają wyeksponowane, oraz na jakich aktywnościach skupia się developer. Ostateczny efekt porównam do pewnych cech języków funkcyjnych.

Poruszone zostaną gorące tematy Domain-Driven Design, Command Query Responsibility Segregation, oraz Event Sourcing'u z akcentem na efektywne połączenie tych technik, oraz wskazaniem jak zmienia się sposób myślenia developera podążającego za tymi wytycznymi.

Poruszane tematy są niezwykle obszerne same w sobie, dlatego głównym celem prezentacji jest wskazanie słuchaczom pewnej ścieżki, którą mogą podążyć, oraz wzbudzenie ich ciekawości i chęci do dalszych poszukiwań.

More talks