A single conversation with a wise man is better than ten years of study.
~ Chinese Proverb ~

Mariusz Sieraczkiewicz

  • Od ponad dziesięciu lat profesjonalnie zajmuje się tworzeniem oprogramowania. Zdobyte w tym czasie doświadczenie przenosi na pole zawodowe w BNS IT, gdzie jako trener i konsultant, współpracuje z jednymi z najlepszych polskich zespołów programistycznych. Jego obszary specjalizacji to: czysty kod oraz technical leadership. Prowadzenie szkoleń, liczne publikacje w obszarze IT, badania czynników sukcesów projektów programistycznych, są pasją, w której, podobnie jak w życiu, kieruje się zasadą, że człowiek jest najważniejszy.

More speakers